Cenník software

Cenník platný od 1.1.2006. Ceny sú uvedené bez 19% DPH.

ImageForge - Kernel a doplnkové moduly      Cena     
ImageForge Kernel - jadro programu, nutné pre používanie doplnkových modulov 24 900 Sk
Image Acquisition - snímanie obrazu cez framegrabber KapaLab alebo WDM 4 900 Sk
Image Processing - funkcie pre vylepšenie obrazu 9 900 Sk
Browse - prehliadač obrazových súborov 4 900 Sk
AutoMontage - tvorba zaostreného obrazu z viacerých snímkov 26 900 Sk
Database - sieťová archivácia dát 39 900 Sk
DFT - využitie Fourierovej transformácie pre úpravu obrazu 14 900 Sk
Wavelets - využitie Waveletovej transformácie pre úpravu obrazu 14 900 Sk
Forms - tvorba, úprava a export tlačových zostáv 14 900 Sk
Measurements - merania v obraze (kalibrácia, dĺžky, uhly, obsahy, polomery, ...) 15 900 Sk
Particle analysis - časticová analýza, štatistické funkcie 19 900 Sk
3D View - zobrazovanie obrazových dát v 3D priestore 9 900 Sk
Compare - porovnávanie obrazov, transformácia na porovnávaciu rovinu, ... 9 900 Sk
NeuroNet - implementácia rozoznávania pomocou neurónových sietí 15 900 Sk
Dimension statistics - štatistické meranie populácie kruhových objektov 19 900 Sk
Tvrdomer - modul pre meranie tvrdosti materiálov, interaktívne meranie, export do formulárov 14 900 Sk
Softvérové balíky - zahrňujú viacero modulov s výraznou zľavou
ImageForge Standard (Kernel, Image Acquisition, Image processing, Browse, 4 hodiny školenia) 34 900 Sk
ImageForge Professional (Kernel, Image Acquisition, Image processing, Browse, Measurements, Database, Forms, AutoMontage, 8 hodín školenia) 98 900 Sk
ImageForge Enterprise (Kernel, Image Acquisition, Image processing, Browse, Measurements, Database, Forms, AutoMontage, Particle Analysis, DFT, Wavelets, Compare, 3D View, 12 hodín školenia) 164 900 Sk
 
SAMOSTATNÉ PRODUKTY (bez väzby na ImageForge)
Guardian - pre 1-4 kamery 5 990 Sk
Guardian - pre 5-8 kamier 8 490 Sk
Guardian - pre 9-12 kamier 11 490 Sk
Modernizácie stolných tvrdomerov pomocou CCD systému - informácie na požiadanie -
Amvet - software pre veterinárnych lekárov na evidenciu majitelov a ich zvierat. Zaznamenávanie a sledovanie liečebných a preventívnych prípadov. 14 900 Sk
 
ŠKOLENIA
Program ImageForge a doplnkové moduly 800 Sk/hod

1) Na program ImageForge a pluginy majú školy zľavu 30% (pre nekomerčné využitie).
2) Zľava na konkurenčný upgrade je 50% (platí pre jadro programu ImageForge Kernel).
3) Pre 2. až 4. verziu zľava 20%.
4) Pri zakúpení 5 a viac verzií možná ďalšia úprava ceny.

Cenník služieb:

Za poskytovanie služieb účtujeme jednotnú taxu 800 Sk / hod bez 19% DPH.