Mikroskopy * Tvrdomery
Komponenty

Ak chceme spracovávať obraz na počítači v digitálnej forme, potrebujeme ho najskôr nasnímať a získaný analógový signál potom digitalizovať. V súčasnosti už existujú zariadenia, ktoré zabezpečujú obidva procesy (napr. digitálny fotoaparát, digitálne CCD kamery). Stále však existuje široké spektrum zariadení vykonávajúcich len jednu z týchto dvoch funkcií. K zariadeniam na snímanie obrazu patria klasické videokamery, CCD kamery a pod., ktoré produkujú analógový signál. Ten je potom prevedený do digitálnej formy pomocou D/A prevodníkov (tzv. framegrabbre).
Obrazový výstup môže mať taktiež rozličné formy, od klasického výstupu na monitor, cez videovýstup na TV alebo videorekordér až po výstup tlačový.

Niektoré zariadenia, ktoré môžete používať so systémom ImageForge

Arrow Zariadenia pre ImageForge Arrow

Cenníky:
Software
CCD kamery a príslušenstvo
Snímacie karty
Mikroskopy