Softvér Tvrdomer - modernizácia stolných tvrdomerov
Prenosné digitálne tvrdomery značky KrautKramer

Prístroje pracujúce na základe statickej metódy - metódy UCI
MIC10, prístroj bez sondy
Prakticky na všetky merania homogénnych materiálov aj vrstiev. Možnosť pripojenia rôznych sond (podľa požiadaviek na prítlak a veľkosť). Rozsah merania 20 - 1740 HV. Presnosť ± 3,5 %. Meranie v stupniciach tvrdosti HV, HRC, HRB, HB resp. priamo pevnosť materiálu v N/mm2. Vzájomný prepočet podľa DIN 50 150 alebo ASTM E 140. Zobrazenie aktuálne nameranej hodnoty alebo priemernej hodnoty z daného merania. Mód tolerančného merania.
MIC10 DL, prístroj bez sondy
Naviac oproti MIC10: vnútorná pamäť s kapacitou 1800 údajov (nastavenie až do 100 samostatných súborov). Možnosť použitia externej pamäte vo forme dátových kariet. V cene software - 5 typov záznamov o meraní aj so štatistickým vyhodnotením a tlač priamo cez sériovú tlačiareň resp. PC, voľba komunikačného - záznamového jazyka.
Prístroje pracujúce na základe dynamickej metódy
DynaMIC D, prístroj + meracia hlavica
Štandardný typ pre univerzálne použitie. Rozsah merania 75-1000 HV (19-70 HRC). Oceľová gulička s priemerom 3mm, rázová energia 12 Nmm.
Prospekt
DynaMIC E, prístroj + meracia hlavica
Pre tvrdé materiály nad 50 HRC. Rozsah merania 80-1000 HV (19-70 HRC). Diamantový hrot, rázová energia 12 Nmm.
Prospekt
DynaMIC G, prístroj + meracia hlavica
Pre veľké, masívne, hrubozrnné materiály. Rozsah merania 150-1000 HV (20-60 HRC). Oceľová gulička s priemerom 5mm, rázová energia 80 Nmm.
Prospekt
DynaMIC D DL, DynaMIC E DL, DynaMIC G DL, prístroj + meracia hlavica
Vo všetkých verziách DL naviac vybavenie pamäťou a SW pre tlačenie protokolov, ako u MIC10 DL.
Prospekt
DynaPOCKET, prístroj s integrovanou meracou hlavicou
Kompaktný ceruzkový tvrdomer s parametrami merania ako DynaMIC D. Stupnice tvrdosti a rozsahy merania 150-1000HL, 75-1000 HV, 75 -700 HB, 30-100 HS, 35-100 HRB, 20-70 HRC, pevnosť materiálu 250-2200 N/mm2. Presnosť ± 4 HV. Nastavenie priamo voľbou z 9 materiálových skupín. Automatické zohľadnenie polohy merania - bez zadania korekcie.
Prospekt
Špeciálne tvrdomery
MIC 20, prístroj bez sond
Špičkový prístroj na meranie tvrdosti materiálov, ktorý pracuje s oboma meracími metódami, ako so statickou (vpichovacia), tak aj s dynamickou (odrazová). Možno využiť všetky typy sond, ktoré sú určené pre prístroje MIC 10... aj DynaMIC... . Prístroj automaticky rozpozná typ sondy. Technické parametre rovnaké ako pri MIC 10... a DynaMIC... . V cene spracovateľský program pracujúci pod systémom Windows. Kompletné grafické aj štatistické spracovanie výsledkov.
Prospekt
MIC 20 TFT, prístroj bez sond
Ako MIC 20, ale s rýchlou, farebnou, reflexnou obrazovkou.
TIV P05, komplet prístroj aj so sondou (50 N)
Principiálne klasický spôsob merania - zistenie plochy vtlačku - ale elektronické premeranie uhlopriečok vtlačku pod zaťažením. Vylúčenie elastických vlastností kontrolovaného materiálu. Priame sledovanie vzniku vtlačku na LCD obrazovke (farebná) pomocou CCD kamery vbudovanej v sonde a snímajúcej obraz cez vnikajúci hrot (typ Vickers). SW prístroja pracuje pod systémom Windows. Voľba stupnice tvrdosti HV, HRC, HRB, HS (v rôznych stupňoch presnosti) a pevnosť materiálu v N/mm2 podľa DIN 50 150 resp. ASTME 140. Histogram a štatistické vyhodnotenie merania. Výstup RS 232C. Kompaktný prenosný prístroj - 76x215x160mm, hmotnosť 1,4kg (vrátane batérií).
Prístroj je nezávislý ne elastických vlastnostiach ako aj hrúbke a hmotnosti kontrolovaného materiálu, preto pri zmene typu a tvrdosti kontrolovaného materiálu nie je nutná žiadna prídavná kalibrácia.
Prospekt