Image Forge

ImageForge ImageForge
Prover Image Forge je modulárny systém pre spracovanie digitálneho obrazu. Vstupom je obraz, ktorý môžete získať ľubovoľným spôsobom - pomocou CCD kamery a digitalizačnej karty, skenerom, digitálnym fotoaparátom či obyčajným nahratím z disku.
Systém je navrhnutý tak, aby bolo možno skombinovať nezávislé moduly, ktoré tvoria jeden kompaktný celok. Manuál k programu .

Zoznam modulov systému:
Názov modulu Popis Stav
ImageForge Kernel Jadro systému, práca so súbormi, zobrazovanie, kreslenie a popisy k obrazom, makrofunkcie, podpora rozhrania TWAIN k dispozícii
Image Acquisition Snímanie obrazu s použitím digitalizačných zariadení PCI, USB, rozhranie Video for Windows, nastavenie parametrov snímania, časovanie snímania obrazu, automatické ukladanie do súborov. k dispozícii
Image processing Základné funkcie na úpravu obrazu, filtrovanie, geometrické transformácie, konverzie, prahovanie. k dispozícii
Browse Obrazový prehliadač uložených súborov, rozšírené načítavanie z disku. k dispozícii
AutoMontage Skladanie čiastočne zaostrených mikroskopických obrazov vzorky do výsledného plne zaostreného obrazu. k dispozícii
Database Databáza snímaných dát (obrazy, popisy, formuláre), podpora sieťového prepojenia. k dispozícii
DFT Fourierova analýza obrazu, filtrácia, priestorová konvolúcia. k dispozícii
Wavelets Filtrácia a konvolúcia pomocou waveletov. Rekonštrukcia obrazu. k dispozícii
Forms Tvorba šablón formulárov používajúcich záznamy z databázy a iných modulov, tlač. k dispozícii
Measurings Meranie v obraze, vzdialenosti, uhly, plošné merania, kótovanie, ... k dispozícii
Comparations Porovnávanie viacerých obrazov, transformácia na porovnávaciu rovinu. k dispozícii
Particle analyser Analýza počtu, farby, tvaru objektov, štatistiky, histogramy. k dispozícii
NeuroNet Implementácia algoritmov pre rozoznávanie objektov pomocou technológie neurónových sietí. k dispozícii
3D View Vizualizácia obrazov v trojrozmernom priestore s možnosťou zmeny parametrov. vo vývoji
Resolution enhancement Zvýšenie rozlíšenia snímaného reálneho obrazu kombináciou viacerých snímkov. v príprave
Visualization Vizualizácia analyzovaných dát. v príprave
Cable measure Modul je určený na merania hrúbky izolácií elektrických káblov. k dispozícii

Systémové Požiadavky:
  • počítač s procesorom s rýchlosťou 266 MHz alebo výkonnejším (odporúčané 1GHz)
  • operačný systém MS Windows 98®, Windows Me®, Windows 2000® alebo Windows NT® (pri výbere TV karty ako digitalizačného zariadenia odporúčame Windows 98®)
  • minimálne 64 MB pamäte RAM (odporúča sa 128 MB)
  • pevný disk s voľným miestom 40 MB (pre inštaláciu jadra a pluginov), další priestor je potrebný na ukladanie zosnímaných obrázkov
  • monitor SVGA s rozlíšením 1024x768
  • grafická karta s 2 MB grafickej pamäte (odporúča sa 16 MB), s 16 bitovým rozlíšením, podporujúca DirectDrawTM
  • voľný PCI slot pre inštaláciu digitalizačnej karty
  • jednotka CD-ROM