IF Plugin - Automontage


Modul hľadá a automaticky kombinuje zaostrené regióny z viacerých čiastočne zaostrených obrazov a vytvára jeden kompletne zaostrený obraz. Kvalita výsledneho obrazu závisí od kvality a počtu vstupných obrázkov. Vstupné dáta pre automatickú kompozíciu tvorí séria zosnímaných obrazov pozorovaného objektu s rôznou hĺbkou ostrosti. Proces kompozície je plne automatický s možnosťou ovplyvňovania výsledku, dolaďovaním niektorých parametrov.

ImageForge

Obrázok: Hlavné okno databázy

ImageForge

Obrázok: Ovládacie okno pluginu AutoMontage.