IF Plugin - Browse

Modul je určený na výber obrazových súborov, ktoré sa majú načítat z disku. V porovnaní so štandardným dialógovým oknom na načítanie súboru, modul podporuje prehliadanie zmenšenín obrázkov ako aj obrázkov v plnom rozlíšení. Všetky zvolené obrázky sú po stlačení jedného tlačidla načítané do programu ImageForge.

ImageForge

Obrázok: Hlavné okno pluginu Browse, vpravo sú náhľady na obrázky v danom adresári. Pri dvojkliknutí na zmenšeninu obrázku je ten vykreslený v plnej veľkosti.