IF Plugin - Database


Modul poskytuje jednoduchú sieťovú organizáciu multimediálnych dát. Prostriedkom na riadenie dát slúži niektorá zo štandardne používaných databáz ako napríklad MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server pomocou rozhrania ODBC (licencia na databázu nie súčasťou modulu, musí byť zakúpená osobitne). Výhodou modulu je možnosť centralizácie, zdieľania dát a prístupu pomocou lokálnej (firemnej) siete alebo Internetu. Modul vytvára hierarchiu používateľov databázy a taktiež ich zatriedenie do skupín, pričom každý záznam nesie informáciu o tom, ktorý z používateľov je oprávnený čítať, zapisovať alebo zmazať záznam z databázy. Súčasťou modulu je aj história, pomocou ktorej môžeme získať informáciu o tom, kto, kedy a akú operáciu vykonal v databáze. Modul poskytuje zakladné operácie na ukladanie, editáciu a prehrávanie dát. Do databázy je možné zaznamenávať ľubovoľný typ súboru, ktorý je možné priamo z modulu otvoriť alebo ak sa jedná o multimediálne súbory (video, audio) prehrať. Zabezpečený je aj export dát z databázy do jadra systému a taktiež do modulu IF Form.

ImageForge

Obrázok: Hlavné okno databázy

ImageForge

Obrázok: Zoznam osôb oprávnených vstupovať do databázy

ImageForge

Obrázok: Vyhľadávanie záznamov