IF Plugin - Forms

Modul je určený na tvorbu, vypĺňanie a tlač formulárov. Modul podporuje aj vypĺňanie formulárov údajmi z iných programov, ktoré podporujú komunikáciu s týmto modulom. Modul Forms je možno spustiť z menu programu ImageForge ako aj samostatne pomocou súboru Forms.exe umiestneného v adresári programu ImageForge. Okrem textových dát je možno prenášať aj obrazy (z programu ImageForge, popr. z disku). Modul pracuje v editovacom móde - s možnosťou zmeny tvaru a parametrov zobrazených objektov alebo v normálnom móde.

ImageForge
Obrázok: Editovací mód so zapnutou zarovnávacou mriežkou.

Pri návrhu šablony môžete využiť základné geometrické tvary (čiara, obdĺžnik, elipsa), zapnúť zarovnávaciu mriežku, meniť parametre už umiestnených objektov. Zobrazovaný text môže byť statický aj dynamický. Statický text je možné meniť iba v editovacom móde, dynamický text sa môže modifikovať pri vypĺňaní formuláru.

ImageForge
Obrázok: Vyplnenie položiek formuláru. Položky s meraniami (M1,..,M5) boli vyplnené automaticky meracím modulom.

Po vyplnení formuláru je ho možné vytlačiť. Medzi podporované formáty patria štandardné rozmery A5, A4, A3, je možné zadať aj vlastný rozmer v mm.

ImageForge Obrázok: Náhľad pred tlačou. Je možné použiť zväčšenie/zmenšenie
v rozsahu 20% - 200%.