IF Plugin - Image Acquisition


Modul je určený na získavanie vstupných dát pre systém Image Forge. Digitalizácia obrazu môže mať viacero podôb: obraz môžme snímať digitálnym fotoaparátom, ktorý nám poskytne dáta priamo v číslicovej (digitálnej) forme, alebo fotografie snímané klasickým fotoaparátom môžme digitalizovať pomocou skenera. Najkomfortnejším, nie však vždy použiteľným - napr. v prípade záznamu v exteriéroch - spôsobom snímania je záznam obrazu pomocou CCD kamery a digitalizačnej karty - tzv. framegrabbera. S úspechom sa CCD kamery používajú na pracoviskách používajúcich mikroskopy - na okulár mikroskopu je pripevnená CCD kamera, pričom obraz môžeme v reálnom čase sledovať na monitore. V prípade, že sme s nastavením osvetlenia a umiestnením sledovaného objektu v obrazovom poli spokojní, obraz zaznamenáme na pevný disk a môžme ho ďalej spracovávať a analyzovať.
Plugin ImageAcquisition podporuje aj rozvrhnutie snímania a následné automatické ukladanie súborov na disk. T.j. je možné naplánovať snímanie obrazu v určitých intervaloch, nie nutne rovnakých.

Momentálne má systém ImageForge zabudovanú podporu pre nasledovné štandardy:
TWAIN, Video for Windows, Shark framegrabbers


ImageForge

Obrázok: Snímanie sekvencie obrazov s viditeľným oknom zobrazujúcim "živý" obraz

ImageForge

Obrázok: Nastavenie formátu pre snímanie (digitalizačná karta Shark)

ImageForge

Obrázok: Úprava snímacích parametrov (digitalizačná karta Shark)