IF Plugin - Image Processing


Modul je určený na úpravu digitálneho obrazu. Nasnímaný obraz je často potrebné nejakým spôsobom upraviť, aby sa zvýraznili požadované detaily. Na tento účel sú v module k dispozícii nasledujúce sady funkcií:

Úprava jasu a kontrastu - Nedostatočné, či prisilné osvetlenie sa dá korigovať pomocou funkcií na doladenie kontrastu, jasu, farebného odtieňa, sýtosti farby, vyrovnanie histogramu a pod.

Filtrácia obrazu konvolučnými filtrami - Pri snímaní je takmer vždy zaznamenaný aj nežiadúci šum, ktorý je možno čiastočne odstránit použitím vyhladzovacích filtrov. Modul obsahuje aj filtre na detekciu a zvýraznenie hrán, emboss filter a možnosť zadať používateľský filter s rozmerom masky 3x3.

Geometrické transformácie - Užitočné sú aj geometrické transformácie obrazu, pomocou ktorých je možno obraz škálovať a rotovať.

Modul obsahuje aj funkcie vykonávajúce morfologické oprácie s nastaviteľným počtom iterácií - eróziu, dilatáciu, otvorenie a uzavretie.

Sadu funkcií dopĺňajú binárne operácie na obrazoch, konverzie medzi farebnými formátmi, vytvorenie obrazu vo "falošných" farbách (tzv. pseudo-colors), prahovanie obrazu a histogram.

Nasledujúce obrazy sú príkladmi použitia funkcií z tohoto modulu:

ImageForge
Obrázok: Zvýšenie kontrastu v obraze

ImageForge
Obrázok: Zvýraznenie niektorých farieb

ImageForge
Obrázok: Zmena farebného odtieňa a sýtosti farby

ImageForge
Obrázok: Vyhladenie obrazu mediánovým filtrom

ImageForge
Obrázok: Detekcia stredných hrán

ImageForge
Obrázok: Aplikovanie filtra emboss

ImageForge
Obrázok: Vytvorenie obrazu vo "falošných" farbách

ImageForge
Obrázok: Negatív obrazu

ImageForge
Obrázok: Vyrovnanie histogramu obrazu

ImageForge
Obrázok: Prahovanie obrazu