Bezpečnostný systém Guardian 1.0


ImageForge

Bezpečnostný systém Guardian 1.0 slúži na zaznamenávanie obrazu z kamery (kamier) v prípade zmeny obrazu. Tento systém využíva digitalizačnú kartu (framegrabber) Shark a umožňuje pripojiť 1 až 12 kamier. Obraz snímaný kamerami je možné prezerať v reálnom čase, prípadne ho možno zaznamenávať a ukladať na disk. Funkcie systému Guardian umožňujú nastaviť vlastnosti jednotlivých kamier, snímať a nahrávať obrazový záznam spolu so zvukovým, spracovávať nahrané záznamy alebo samostatné obrázky a v prípade potreby ich vytlačiť. Manuál k programu .

Systémové požiadavky:
Ukážky z činnosti systému Guardian:

Guardian
Obrázok: Nastavenie kamier

Guardian
Obrázok: Živý obraz z kamery

Guardian
Obrázok: Prezeranie uložených záznamov