Prístroje na meranie tvrdosti
Systém Tvrdomer 1.0


ImageForge

Modul Tvrdomer je softvér určený na meranie tvrdosti pre zmodernizované stolné tvrdomery. Modernizácia spočíva v umiestnení CCD kamery na tvrdomer a prenose obrazu do počítača. Použitie programu uľahčuje a skvalitňuje prácu, pripravené exporty výsledkov šetria čas.

Špecifikácia systému Tvrdomer:
Ukážky z činnosti systému Tvrdomer:

Tvrdomer - hlavne okno
Obrázok: Hlavné okno programu pri meraní

Tvrdomer - Editacia protokolu
Obrázok: Vyplnenie textových položiek v protokole

Tvrdomer - protokol
Obrázok: Náhľad na vyplnený protokol pred tlačou