Software

Kľúčovým produktom je jadro systému ImageForge, ku ktorému sú priebežne vytvárané doplnkové moduly. Pri špeciálnych požiadavkách je možné vytvoriť modul aj na zákazku. Ponúkame taktiež samostatné systémy určené prevažne na priemyselné použitie.

ImageForge Prover Image Forge je modulárny systém pre spracovanie digitálneho obrazu. Vstupom je obraz, ktorý môžete získať ľubovoľným spôsobom - pomocou CCD kamery a digitalizačnej karty, skenerom, digitálnym fotoaparátom či obyčajným nahratím z disku.
Prover Guardian Systém Guardian je určený na sledovanie objektov pomocou CCD kamier, detekciu narušenia sledovaných zón a prípadné uchovávanie záznamu podľa používateľského nastavenia.
Prover Tvrdomer Program Tvrdomer je určený na meranie tvrdosti výrobkov metódou Vickers. CCD kamera umiestnená na tvrdomeri umožňuje pohodlnú prácu, pripravené exporty výsledkov šetria čas.